PFM2

PFM2

vododopropustná dvousložková epoxidová spárovací malta

Dvousložková epoxidová spárovací malta určená pro vodopropustné spárovaní dlažeb z přírodního i umělého kamene, betonu, cihlových nebo jiných keramických dlažebních desek. Minimální šířka spáry 3 mm, minimální hloubka spáry 30 mm. Pro plochy až do zátěže 20 t se zatížením na 1 kolo max. 5 t. Zejména pro vnější použití.

Zrnitost: 0,2–1,2 mm
Pevnost v tlaku: min. 25 N/mm2
Spotřeba dle formátu dlažby, hloubky a šířky spár.
Barva písková, šedá, basaltová