PFN

PFN

vodonepropustná trasová spárovací malta s technologií ECT – snadné čištění

Trasová spárovací malta s technologií ECT pro šířku spár 5–25 mm. Omezená možnost vzniku výkvětů. Pro pochozí dlažby a dlažby se zátěží do 3,5 t. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1,25 mm
Pevnost v tlaku: min. 25 N/mm2
Spotřeba dle rozměrů dlažby, hloubky a šířky spáry
Barva šedá, antracit, béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list