Arciděkanský úřad v Kolíně

Původní děkanský úřad v Brandlově ulici sídlí od 13. století. Východní křídlo budovy bylo postaveno roku 1395. V roce 1679 bylo přistaveno západní křídlo, které bylo zničeno v roce 1945 a nebylo již obnoveno. V roce 1978 byl děkanský úřad povýšen na arciděkanství.

Realizace v roce 2016.

Použité materiály: TKP-wta, TKS-wta, TKFP, silikátová barva LK 300.