Bošilec, kostel sv. Martina

Barokní kostel sv. Martina stojí v Bošilci na návrší, na místě původního gotického kostela z konce 13. století. V roce 1703 byl kostel přestavěn a v roce 1836 k němu byla přistavěna i věž. Hlavní dominantou kostela je jeho neobvyklá kazatelna, která sem byla přenesena v druhé polovině 18. století ze zaniklého kostela sv. Barbory u Majdaleny. Kazatelna je ve tvaru velryby (delfína); může nám tak připomenout příběh byblického proroka Jonáše.
V roce 2013 byla provedena generální oprava vnějších a vnitřních omítek. Vlhké a zasolené zdivo bylo opatřeno trassovými vápennými omítkami a štuky tubag, vhodně zvolenými dle stupně a druhu zatížení solemi a vlhkostí v kombinaci s dalšími opatřeními zvolenými pro zachování objektu.