Drážďanské podzemí – sanace historického klenbového sklepa s produkty quick-mix řady tubag

Drážďanský Neumarkt patřil v Německu až do svého zničení roku 1945 k předním památkám barokní architektury. Jednotné stavební materiály, členění fasád i stejné výšky budov tvořily jednotný a majestátný vzhled.

Jako jeden z prvních objektů zde byl sanován sklep měšťanského domu na RampischeStraße29 v bezprostřední blízkosti kostela Frauenkirche. Tato rekonstrukce mimo jiné později stanovila požadavek na úroveň dalších rekonstrukcí v jeho okolí. V první fázi stavebních prací bylo sanováno zdivo tohoto historického sklepa. Tam, kde byla možná rekonstrukce stávající vyzdívky, byla provedena sanace spár. Uvolněné zbytky kamenů a malty byly odstraněny a příliš široké spáry byly nejdříve vyplněny úlomky kamenů. Následovalo vyspárování, přičemž u zvláště hlubokých spár muselo být spárování provedeno ve dvou pracovních krocích. Příliš poškozené a degradované kameny byly nahrazeny novými. Při všech těchto pracích a postupech byly použity sulfátům odolné cementové malty quick-mix řady tubag.