Malty quick-mix při výstavbě Kaple národů

Projekt probíhající rekonstrukce významného poutního areálu baziliky na Velehradě zahrnoval i zbudování nové Kaple národů, která nyní uzavírá severní stranu celého areálu. Nově zbudovaný církevní objekt je dlouhý 68 m a sestává z devíti propojených kaplí, jejichž součástí bylo osazení osmi restaurovaných barokních soch světců. Autorem architektonického řešení se stal Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., pod vedením pana architekta Tomáše Šantavého.

Při uvedené stavbě byly použité pro účely zdění a spárování malty společnosti quick-mix.