Nové muzeum v Berlíně restaurované maltami quick-mix řady tubag

V roce 1999 byl berlínský Muzejní ostrov prohlášen organizací UNESCO za světové kulturní dědictví. K této zásadní stavbě německé historie patří neodmyslitelně také válkou poničené Nové muzeum.
Projekt na záchranu tohoto kulturního skvostu vedl světově proslulý architekt David Chipperfield ve spolupráci s příslušnými památkovými úřady.

Cílem projektu nebylo přesné zbudování objektu 1:1 oproti původnímu stavu stavby, ale spíše pečlivé zachování současného stavu, jeho zabezpečení a následné dobudování stavby s ohledem na její historickou hodnotu a vzhled.

V minulosti pouze provizorně opravovaný objekt vykazoval různé stupně poničení a degradace. K potřebnému restaurování tak bylo přirozeně nutné zvolit odlišné způsoby rekonstrukce.

Např. omítky museli být nejprve povrchově stabilizované a následně doplněné. Zděné úseky byly buď kompletně nově zbudovány, nebo stávající – poškozené cihly nahrazeny novými. Při výměně více cihel na jednom úseku bylo nutné zeď nejdříve staticky zajistit, starou maltu odstranit a na závěr cihly nahradit a zazdít. Ke všem těmto zdicím pracím byly použity vysoce kvalitní malty quick-mix řady tubag, které byly vyrobeny s ohledem na historický vzhled dle požadavku vedoucího architekta a památkového ústavu.