Praha, Opletalova 17

V roce 2013 proběhla celková rekonstrukce historicky hodnotné fasády objektu, nacházejícího se poblíž pražského Václavského náměstí. Fasáda je svojí specifickou architekturou, tvarem a původními materiály velice ojedinělá. Oprava degradovaných spár specifického keramického obkladu byla provedena speciální spárovací hmotou tubag. Plochy tvrdé omítky poškozené rupturami byly vyplněny maltou zpevněnou vlákny - quick-mix MFR. Odpadlé a silně degradované části nahrazeny trassvápennou omítkou TKP a lehčenou trassovou omítkou TKP-L. Sanována byla také soklová část.