quick-mix produkty řady tubag při sanaci brány Heidesheimer Tor

Město Ingelheim a spolková země Falcko-Porýní se v roce 1998 rozhodli provést potřebnou generální rekonstrukci a následně zpřístupnit veřejnosti památku vystavěnou již v roce 800 Karlem Velikým – ingelheimerský Kaiserpfalz. K tomuto komplexu také náleží v 12. století postavená Heidesheimer Tor – brána, postavená ve východní části Kaiserpfalz, která v minulosti sloužila k opevnění jezu.

V rámci sanačních a restaurátorských prací zde byla snížena úroveň zeminy o 1,5 m na původní výšku terénu z dob Karla Velikého tak, aby i nejstarší stavby Heidesheimer Tor byly zpřístupněny a umožnily tak návštěvníkům přesný pohled do císařských časů. Existující vyzdívka brány byla nejprve stabilizována za použití speciálních výplňových malt na bázi vápna, které jsou určeny právě k těmto účelům. 

Mezi dalšími pracemi na poškozeném zdivu byla mimo jiné i výměna vadných kamenů, začištění spár a znovu vyspárování speciální spárovací maltou NHL-M. Posléze byl také ve třech vrstvách aplikovaný minerální nátěr pro trvalou ochranu přírodního kamene. 

I přes rozsáhlé úpravy zásadního charakteru má ve finále rekonstruovaná vyzdívka Heidersheimer Tor zachovaný svůj původní vzhled.