Rekonstrukce vnitřních omítek kostela Frauenkirche

Kostel Frauenkirche byl zničen během druhé světové války a po znovu spojení Německa bylo přistoupeno k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Rekonstrukce vnějších částí byla dokončena v roce 2004 a stavební úpravy interiéru byly dokončeny o rok později. Celá rekonstrukce, trvající téměř 13 let, byla pod přísným dohledem a byly na ni kladeny vysoké nároky.

Stejné požadavky byly od začátku kladeny i na výrazné vnitřní malby a omítky. Stěny byly nejprve omítnuty vápennou omítkou, resp. klima omítkou aby strukturované zdivo dosáhlo potřebné rovinatosti. Po 5 – 6 týdnech, kdy jádrové omítky vyzrály, byla aplikována jemná omítka jako podklad pro štukatérské a malířské práce. Použitá byla speciální vápenná omítka, která obsahovala jemný mramorový písek k zajištění požadované,mírně mramorové struktury. Pro všechny tyto stavební práce byly použity produkty společnosti quick-mix řady tubag.