Renovace pískovcových sloupů v Ratajích u Olomouce

Pět pískovcových sloupů, které jsou součástí historické zemědělské usedlosti v Ratajích u Olomouce, bylo silně rozrušeno a degradováno působením škodlivých solí. Nesoudržné vrstvy byly nejdříve odstraněny a sloupy důkladně očištěny od veškerých nečistot až na zdravé jádro pískovce.

Sloupy byly nejprve zabaleny do silné vrstvy buničiny, na kterou se po dobu jednoho měsíce aplikovala destilovaná čistá voda tak, aby se snížila míra zasolení a byl zajištěn odvod škodlivých solí do buničiny. Po dostatečném vyschnutí sloupů byla aplikovaná speciální vápenná směs tubag pro restaurování pískovcových kamenů a následně také prodyšný barevný nátěr.