Sanace radnice Deidesheimer Rathaus s omítkami quick-mix řady tubag

Historická radnice letoviska Deidesheim pochází z roku 1532. V roce 1724 k ní bylo dostavěno dnes již pověstné vnější oboustranné schodiště a dva sloupy, které dodnes nesou monumentální historický baldachýn. Tato barokní budova patří k nejkrásnějším a nejvýznamnějším historickým památkám v Německu a dnes poskytuje mimo jiné i přístřeší muzeu kultury vína.

V roce 2003 bylo městem Deidesheim rozhodnuto o nutných restaurátorských pracích na této budově, kdy měla být restaurována vnější fasáda přesně dle požadavku na zachování jejího původního vzhledu. K těmto stavebním pracím byly využity malty společnosti quick-mix řady tubag, konkrétně se jednalo o vápennou omítku s pevnosti větší než 2,5 N/mm2 a finální nátěr na minerální bázi.