RSP

RSP

rychlezrající omítka s obsahem vláken

Minerální, rychlezrající vápenocementová omítka s obsahem vláken k vyrovnání a opravám ploch stěn. Určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí pro tloušťky vrstev 0–40 mm. Použitelná ve vlhkých prostorách.

Zrnitost: 0–1 mm
EN 998-1, GP CS III
Spotřeba: cca 15 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list