RSP

RSP

renovační rychle tvrdnoucí omítka

Minerální, rychle tvrdnoucí vápenocementová omítka k vyrovnání a opravám ploch stěn. Určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí. Pro tloušťky vrstev 0–40 mm. Použitelná ve vlhkých prostorách.

Zrnitost: 0–1,2 mm
EN 998-1, GP CS III
Spotřeba: cca 15 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list