STU

STU

rychletvrdnoucí štuková malta pro šambrány, římsy, …

Cementová malta pro opravy a tvorbu šambrán, říms, zdobných profilů na fasádách. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–0,4 mm, 0–2 mm
EN 998-1, GP CS III
Vydatnost: cca 20 l/bal.
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě