TDM

TDM

drenážní trasová pokládková malta pro vodopropustnou pokládku

Trascementová drenážní pokládková malta pro všechny druhy pochozích dlažeb a dlažeb se zatížením do 3,5 t. Minimální tl. vrstvy 30–100 mm dle druhu dlažby, způsobu užití
a provozního zatížení. Nutné užít kontaktní můstek. Zejména pro vnější použití.

Zrnitost: 1,5–4 mm
Pevnost v tlaku: ≥ 20 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: cca 3,5 N/mm2
Vodopropustnost: ≥ 1 000 l/m2/h, při tl. vrstvy 30 mm
Spotřeba: cca 16 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list