TGM

TGM

drenážní hrubozrnná trasová pokládková malta pro vysoce vodopropustnou pokládku

Trascementová drenážní pokládková malta s velmi vysokou vodopropustností pro všechny druhy pochozích dlažeb a dlažeb se zatížením až do 20 t se zatížením na 1 kolo max. 5 t. Především pro kamenné dlažby. Minimální tl. vrstvy 30–100 mm dle druhu dlažby, způsobu užití a provozního zatížení. Nutné užít kontaktní můstek. Zejména pro vnější použití.

Zrnitost: 2–5 mm
Pevnost v tlaku: ≥ 15 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: cca 3,5 N/mm2
Vodopropustnost: ≥ 10 000 l/m2/h, při tl. vrstvy 30 mm
Spotřeba: cca 16 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list