TK-FRP

TK-FRP

trasvápenná omítka regulující vlhkost

Trasvápenná jádrová omítka s vysokou pórovitostí, bez obsahu hydrofobních složek, odolná vůči působení sulfátů. Přijímá vlhkost ze vzduchu, při poklesu vlhkosti vzduchu absorbovanou vlhkost vrací do okolního prostředí. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1,5 mm
EN 998-1, R CS II
Spotřeba: cca 10 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva přírodní bílá

Dokumenty
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list