TK HL 5

TK HL 5

trasové vápno

Hydraulické vápno s obsahem 55 % trasu k přípravě staveništních malt. K omezení vzniku vápenných výkvětů a probarvení přírodních kamenů. Ke zpracování v dodané formě. Pro vnější a vnitřní použití.

Hydraulické vápno HL 5 dle EN 459-1
Spotřeba dle poměru mísení s pískem.
Pevnost malty max. M 2,5 dle EN 998-2 po 90 dnech.
Po přidání TZ‑o trasového cementu pevnost M 5, M 10 dle EN 998-2 po 28 dnech.
Barva šedobéžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list