TK HL 5

TK HL 5

TK trasové vápno

Hydraulické vápno s obsahem 55% tubagTrassu k přípravě staveništních malt. K omezení vzniku vápenných výkvětů. Ke zpracování v dodané formě. Pro vnitřní i vnější použití.

Hydraulické vápno HL 5 dle EN 459-1 Barva šedobéžová

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list