TKF

TKF

trasvápenná spárovací malta

Vápenná spárovací malta s trasem. Určena pro spárování zdiva všech druhů. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta TKF/M vhodná pro spárování koruny zdiva, TKF/D drenážní varianta spárovací malty.

Zrnitost: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998–2, M 2,5, M 5
Vydatnost: 18–21 l/bal.
Vzorník barev k dispozici u obchodního zástupce.

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list