TKFP

TKFP

trasvápenná štuková omítka

Trasvápenná štuková omítka. Plnivo mramorová moučka. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–0,6 mm
EN 998-1, CR CS II
Spotřeba: cca 4,0 kg/m2/3 mm tl. vrstvy
Barva bílá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list