TKFP

TKFP

trasvápenná jemná omítka
Jemná trasvápenná tenkovrstvá omítka (štuk) pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí.
Zrnitost: 0–0,6 mm EN 998-1, CR CS II Spotřeba: cca 4,0 kg/m2/3 mm tl. vrstvy Barva bílá
Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list