TKM 5

TKM 5

trasvápenná zdicí malta

Trasvápenná zdicí malta určená pro zdění, spárování a pokládku především měkkých přírodních kamenů, např. pískovce, brekcie, tufu. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 5
Vydatnost: cca 16 l/bal.
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list