TKP

TKP

trasvápenná omítka

Trasvápenná jádrová omítka. Pro vnější i vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1 mm, 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-1, GP CS II
Spotřeba: cca 22 kg/m2/15 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list