TKP-L

TKP-L

trasvápenná lehčená omítka

Trasvápenná lehčená omítka. Pro vnější i vnitřní použití. Vysoce vydatná, jednoduše zpracovatelná.

Zrnitost: 0–2 mm
EN 998-1, LW CS II
Spotřeba: cca 15 kg/m2/15 mm tl. vrstvy
Barva světle béžová

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list