TKV-p

TKV-p

trasvápenná výplňová malta
Trasvápenná malta pro výplň dutin zdiva nízkým tlakem.
Zrnitost: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm Vydatnost: cca 650 l z 1 tuny suché směsi (dle konzistence a zrnitosti) Pevnost v tlaku: 5 N/mm2 Barva šedá
Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list