TKV-p

TKV-p

trasvápenná výplňová malta

Trasvápenná malta pro výplň dutin zdiva nízkým tlakem.

Zrnitost: 0 mm, 0–1 mm, 0–2 mm
Vydatnost: 18–32 l/bal. (dle konzistence a zrnitosti)
Pevnost v tlaku: 5 N/mm2
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Bezpečnostní list