TM

TM

trasová moučka

Přísada do staveništních malt. Vytvrzuje s vápnem nebo cementem. Snižuje možnost vzniku vápenných výkvětů a probarvení kamenů. Není samostatným pojivem. Pro vnější a vnitřní použití.

Trasová moučka dle DIN 51043
Barva šedobéžová

Dokumenty
Technický list