TNH rapid

TNH rapid

rychletvrdnoucí kontaktní můstek s přísadou trasu

Flexibilní rychletvrdnoucí minerální kontaktní můstek ke zvýšení přídržnosti všech druhů dlažeb k pokládkovým maltám, včetně malt vodopropustných. Ke zvýšení přídržnosti pokládkových malt k minerálním podkladům. Vhodný k užití též u podlahových topení. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–0,5 mm
Spotřeba: cca 1–2 kg/m2
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list