TNM-rapid FX

TNM-rapid FX

rychletvrdnoucí vodonepropustná flexibilní trasová pokládková malta pro dlažby citlivé na probarvení

Trasová flexibilní malta pro středněvrstvou pokládku velkoformátových dlažeb citlivých na deformace a na probarvení. Tloušťka lože 5–25 mm. Vhodná pro užití též na podkladech
s podlahovým vytápěním. Pro vnější a vnitřní použití.

Zrnitost: 0–1,5 mm
Pevnost v tlaku: min. 10 N/mm2
Spotřeba: cca 1,25 kg/m2/mm tl. vrstvy
Barva světle šedá

Dokumenty
Bezpečnostní list