TPM-D

TPM-D

drenážní trasová pokládková malta omezující vzlínání vlhkosti z podkladu

Trascementová drenážní pokládková malta omezující vzlínání vlhkosti z podkladu pro všechny druhy dlažeb, především kamenných, dlažeb s vysokým provozním zatížením. Minimální tl. vrstvy 30–60 mm dle druhu dlažby, způsobu užití a provozního zatížení. Vhodná též pro komunikace s autoprovozem. Zejména pro vnější použití.

Zrnitost: 0–4 mm, 0–8 mm
Pevnost v tlaku: ≥ 30 N/mm2
Součinitel vodopropustnosti: > 5,4 × 10-4 m/s
Vodopropustnost: > 270 l/(s*ha)
Spotřeba: 20–26 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list