TSP

TSP

trasvápenná sanační svrchní omítka

Trasvápenná svrchní sanační omítka, odolná vůči působení sulfátů. Pro vnější a vnitřní použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-20.

Zrnitost: 0–1,5 mm
EN 998-1, R CS II
Spotřeba: cca 13 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list