TSP-PG

TSP-PG

trasvápenná sanační podkladní omítka

Trasvápenná podkladní omítka s vysokou pórovitostí odolná vůči působení sulfátů. Vhodná též k vyrovnání hrubých nerovností podkladu. Pro vnější i vnitřní použití na zavlhlém a zasoleném zdivu. Odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-20.

Zrnitost: 0–1,2 mm
EN 998-1, R CS II
Spotřeba: cca 10 kg/m2/10 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list