tubag Trass

tubagOriginální materiál tubagTrass pochází ze sopek v pohoří Eifel v Německu. Díky jeho původu se jedná o stavební materiál, který je zcela ekologický a přitom současně plně vyhovuje všem nárokům současného stavebnictví. Produkty značky tubag využívají rýnský tras, tedy vulkanický tuf, těžený výhradně v sopečné oblasti východní části pohoří Eifel, které se skládá asi ze 100 sopečných center, které byly aktivní před více než 13 000 lety. Vytěžený vulkanický tuf, následně upravovaný mletím, obsahuje vysoký podíl amorfního oxidu křemičitého, dále různé druhy minerálů a chemicky i fyzikálně vázanou vodu.

 

100% přírodní materiál

Tras je stavební materiál s vysokou reaktivitou, což vyplývá z jeho chemického složení. Tras samotný netvrdne, avšak ve spojení s vápenným hydrátem, hydraulickým vápnem nebo cementem se projeví jeho vynikající technické vlastnosti. Alkálie, které přírodní tras obsahuje, síran sodný a draselný, nemají žádné škodlivé účinky: během tvrdnutí dochází k jejich vázání a rozpouštěny jsou pak pouze v nízkých koncentracích.

 

Vysoká vodotěsnost

Díky vzájemné reakci trasu a vápna ve stavebních materiálech se mění velikost kapilárních pórů během pucolánové reakce tak, že póry mohou vést vodu pouze v omezeném rozsahu. Vápenné malty s obsahem trasu jsou prodyšné, ale transport kapalné vody je značně omezen. Prodyšnost a omezený transport kapalné vody jsou nejlepší předpoklady pro stavební díla, která jsou vystavena silnému zatížení vlhkostí.

 

Dlouhá trvanlivost

Většina historických stavebních děl je dnes ohrožena, a to především zatížením vlivy životního prostředí. U stavebních materiálů obsahujících tras je však toto riziko menší. Během procesu tvrdnutí jsou materiály obsahující tras schopny vázat značnou část přítomného vápna. Vápenné součásti jsou tak chráněny pomyslným ochranným pláštěm a hutnější struktura malty s přídavkem trasu zmenšuje riziko působení agresivních látek z okolního prostředí. 

 

Zabraňuje vápenným výkvětům

Trasové malty vážou během procesu tvrdnutí volné vápno. Vázané volné vápno nemá žádnou možnost pronikat kapilární strukturou na povrch omítky nebo betonu. Na stavebních prvcích tak nedochází k tvorbě vápenných výkvětů a stavba nemění svůj vzhled. 

 

Zabarvení přírodního kamene

Přírodní kameny spojované maltami s přídavkem trasu jsou chráněny před zabarvením. Částice vápna způsobují vysokou zásaditost pojiva, a tím i zabarvení organických nebo kovových součástí, které obkladový materiál obsahuje. Tyto částice jsou však díky reakci vápna a trasu ve stavebním pojivu vázány a barva přírodního kamene zůstává zachována