TWM-s M 10

TWM-s M 10

speciální trascementová zdicí malta

Vodoodpudivá trascementová zdicí a spárovací malta. Určena především pro zdění a spárování, popř. pokládku přírodního kamene. Vysoká pevnost, vhodná pro vlhké prostory a korunu zdiva. Pro vnější a vnitřní použití. Varianta TWM‑s HS se zvýšenou odolností vůči působení sulfátů.

Zrnitost: 0–2 mm, 0–4 mm
EN 998-2, M 10
Obsah alkálií: < 0,1 %
Vydatnost: 20 l/bal.
Barva šedá

Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě