TZP

TZP

trascementová omítka

Trascementová omítka. Pro vnější i vnitřní použití. Vhodná pro zdivo zatěžované mechanicky a současně zatížené působením vlhkosti. Pro zhotovení soklových omítek.

Zrnitost: 0–1 mm, 0–4 mm
EN 998-1, GP CS IV
Spotřeba: cca 22 kg/m2/15 mm tl. vrstvy
Barva šedá

Produkt je také v kategorii:
Dokumenty
Technický list
Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení o shodě
Bezpečnostní list