Spárovací malty

NHL-F
vápenná spárovací malta
FL-F

vápenná spárovací malta

TKF
trasvápenná spárovací malta
HSF
spárovací malta s póry
TWM-s

speciální trascementová zdicí malta

P250
speciální malta pro restaurování kamenů