Zdicí malty

NHL-M
vápenná zdicí malta
FL-M

vápenná zdicí malta

TKM 5
trasvápenná zdicí malta
TWM
trasvápenná zdicí malta
TZM 10
trascementová zdicí malta
TWM-s

speciální trascementová zdicí malta