Omítky

HKP
vápenná omítka
NHL-P
vápenná omítka
FLP-L FL

vápenná lehčená omítka

TKP
trasvápenná omítka
TKP-L
trasvápenná lehčená omítka
HSP-L
jádrová omítka s póry
VSP
trasový přednástřik
TKP-wta
trasvápenná sanační podkladní omítka bez hydrofobizace
TKS-wta
trasvápenná svrchní sanační omítka
TK-FRP
trasvápenná omítka regulující vlhkost
MFR
vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád
TZP

trascementová omítka

RSP
renovační rychle tvrdnoucí omítka
TMD
trasvápenná tepelně izolační omítka
TMK
trasvápenná klima omítka